Menu

Kinesitherapie

Kinesitherapie omvat een geheel van systematische handelingen met als doel verschillende functieproblemen te verhelpen of te voorkomen. Deze functieproblemen kunnen van musculoskeletale, neurofysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard zijn. De behandelingen zijn bijvoorbeeld actieve of passieve lichaamsoefentherapie, massagetherapie en/of fysische therapieën.

Kinesitherapie heeft een belangrijke plaats in een multidisciplinaire aanpak van het genezingsproces. Er wordt goed naar de patiënt geluisterd.

Meer weten over kinesitherapie of een afspraak maken?

Contacteer ons