Kinesitherapie

Kinesitherapie omvat een geheel van systematische handelingen met als doel verschillende functieproblemen te verhelpen of te voorkomen. Deze functieproblemen kunnen van musculoskeletale, neurofysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard zijn. De behandelingen zijn bijvoorbeeld actieve of passieve lichaamsoefentherapie, massagetherapie en/of fysische therapie├źn.

Kinesitherapie heeft een belangrijke plaats in een multidisciplinaire aanpak van het genezingsproces. Er wordt goed naar de pati├źnt geluisterd.

Meer weten of een afspraak maken?